picgaju1

เว็บไซต์ un-no กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ

เพื่อเพิ่มระบบใหม่ๆ เข้าไป ดังนั้นมันอาจจะมีอะไรแปลกๆ หรือใช้งานไม่ได้บางส่วน คงใช้เวลาซักพัก จริงๆ อยากทำให้เสร็จ ภายในปี 2014 นี้ แต่ไม่รู้จะทันรึป่าว